สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตอบข้อสงสัยระบบ NAS

ตอบข้อสงสัยระบบ NAS

NAS 

    NAS (Network Attached Storage) มีสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้ม โดยมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงเข้าไปที่อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Ethernet Switching Hub ประกอบด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย IP รูปแบบการเชื่อมต่อลักษณะนี้ จะสนับสนุนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย IP สามารถ Access หรือเข้าถึงเพื่อใช้งาน NAS ในระดับของแฟ้มข้อมูล การส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารจากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นการวิ่งบนระบบเครือข่าย LAN และเนื่องจากระบบนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไปและเป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงสามารถบริหารจัดการได้ง่าย โดยที่ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถจะดูแลได้โดยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว ส่วนคุณประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือความยืดหยุ่น เนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยตรง ทำให้การติดตั้งทำได้ง่าย แต่ข้อเสียคือ หากมีปริมาณการดึงข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย เว้นเสียแต่ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีประสิทธิภาพความเร็วสูง

     ระบบ NAS เป็นระบบที่ให้บริการแก่คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในระดับของแฟ้มข้อมูล โดยเฉพาะโปรโตคอลที่จัดการเรื่องการแชร์แฟ้มข้อมูลอย่างเช่น NFS และ CIFS ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรที่ติดตั้งอุปกรณ์ NAS นี้ก็เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น หรือเพื่อบริหารไฟล์ข้อมูลเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสามารถรองรับการทำงานของแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลด้วย NAS ที่ประยุกต์การใช้งานแบบวินโดวส์ ซึ่งเราสามารถจัดการกับอุปกรณ์ประเภทนี้แบบเดียวกับวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ทั่ว ๆ ไป 

     ซอฟท์แวร์สำรองข้อมูลสามารถติดตั้งลงไปในอุปกรณ์ NAS ได้โดยตรง การที่เทปไดรฟ์เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ NAS ช่วยให้เราสามารถทำการสำรองข้อมูลแบบโลคอลได้ ดังนั้นระบบจึงไม่จำเป็นต้องโอนถ่ายข้อมูลสำรองผ่านเครือข่าย TCP/IP อีกต่อไป ผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น      NAS นั้นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ มีการเข้าถึงทำงานแบบไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์โดย Client หรือเวิร์กสเตชันผ่านทางเน็ตเวิร์กโปรโตคอล เช่น TCP/IP และผ่านทางแอพพลิเคชัน เช่น NFS (Network File System) หรือ CIFS (Common Internet File System) โครงสร้างของ NAS นั้นเน้นการให้บริการด้านไฟล์ ดังนั้นจึงช่วยให้การจัดการ การเข้าถึงไฟล์สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก NAS จะซ่อนข้อมูลมากมายเกี่ยวกับรายละเอียดของไฟล์ต่างๆ เอาไว้NAS จะใช้ในการส่งข้อมูลในปริมาณที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ SAN และต้องใช้ช่วงเวลาน้อยกว่าอีกด้วย โดย LAN และ WAN จะมีการบังคับแพ็กเก็ตขนาดใหญ่ให้แตกออกเป็นชิ้นย่อยในการส่ง ดังนั้นจำนวนแพ็กเก็ตยิ่งมากเท่าใด การใช้ทรัพยากรก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการทำให้ซีพียูต้องทำงานหนัก NAS จึงไม่เหมาะที่จะไว้ใช้รับส่งไฟล์ขนาดใหญ่มาก ๆ


แสดงโครงสร้าง Network Attached Storage (NAS)ข้อได้เปรียบของ NAS 

       NAS นั้นมีความสำคัญมากสำหรับการแชร์ไฟล์ เช่น NFS (Unix) หรือ CIFS ใน Windows โดยสามารถส่งไฟล์ข้อมูลไปให้กับหลาย ๆ Client โดยมีการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของแอพพลิเคชันที่ควรใช้ NAS เพื่อประสิทธิภาพการทำงานมี 2 แอพพลิเคชั่นคือ ระบบไดเรกทอรี่ และWeb Server โดยทั้งสองแอพพลิเคชันนี้มีการดึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้แจกจ่าย หรือไปสร้าง Web Pageนั้นเอง และสำหรับในองค์กรที่มีการใช้ฐานข้อมูลที่มีการเข้าถึงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว (จำกัดสิทธิ์) มีผู้ใช้น้อย โซลูชั่นระบบ NAS จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรแบบนี้ลงได้เช่นกัน

ความแตกต่างระหว่าง SAN และ NAS

SAN

  • การเชื่อมต่อใช้เทคโนโลยี Fiber Channel ซึ่งสามารถมีระยะทางการเชื่อมต่อได้ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
  • การส่งผ่านข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ ของบล็อกแพ็กเก็ต
  • มักให้บริการกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก
  • โปรโตคอลสื่อสารที่ใช้คือ SCSI
  • ระดับความเร็วอยู่ที่ 1-2 GbpsNAS

  • การเชื่อมต่อใช้เทคโนโลยี Ethernet
  • การส่งผ่านข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์
  • มักให้บริการกับเครื่องลูกข่ายเป็นหลัก
  • โปรโตคอลสื่อสารที่ใช้คือ Network Protocol เช่น TCP/IP, CIFS (Windows), NFS (Unix)
  • ความเร็วส่วนใหญ่อยู่ที่ 100 Mbps หรือ 1 Gbps ก็มี


เพื่อคลายความสับสนระหว่าง SAN กับ NAS สามารถกล่าวได้ดังนี้ ว่าทั้งเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ต่อเพิ่มไปยังเครือข่าย (Network) SAN เป็น Chanel-attached (หรือ Extended disk storage) คือ เพิ่มช่องทางที่มีความเร็วดุจดังต่อ Harddisk ในคอมพิวเตอร์NAS เป็น Network Attached คือ เพิ่มอีก Node ในเครือข่ายเพื่อใช้เก็บข้อมูล

view