สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเข้าหัว RJ-45 ตามมารตฐาน

การเข้าหัว RJ-45 ตามมารตฐาน
    


ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover

 

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Color

1

TD+ ขาวส้ม
2
TD- ส้ม
3
RX+ ขาวเขียว
4
Not Assigned น้ำเงิน
5
Not Assigned ขาวน้ำเงิน
6
RX- เขียว
7
Not Assigned ขาวน้ำตาล
8
Not Assigned น้ำตาล


 

ตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Color

1

TD+ ขาวเขียว
2
TD- เขียว
3
RX+ ขาวส้ม
4
Not Assigned น้ำเงิน
5
Not Assigned ขาวน้ำเงิน
6
RX- ส้ม
7
Not Assigned ขาวน้ำตาล
8
Not Assigned น้ำตาล

วิธีการเข้าหัวทั้ง 2 แบบ
- การเข้าแบบธรรมดา เป็นการเชื่อมต่อแบบต่างอุปกรณ์ เช่น การใช้สายต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Switch หรือ HUB

Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+ 1 Rc+
2 Rc- 2 Rc-
3 Tx+ 3 Tx+
6 Tx- 6 Tx-
 
 
Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+ 1 Rc+
2 Tx- 2 Rc-
3 Rc+ 3 Tx+
6 Rc- 6 Tx-- การเข้าแบบไขว้ หรือ Cross เป็นการเข้าสายแบบ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น HUB to HUB ,Switch To Swich หรือ คอมพิวเตอร์อ กับ คอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะใช้ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ NoteBook

Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+ 3 Tx+
2 Rc- 6 Tx-
3 Tx+ 1 Rc+
6 Tx- 2 Rc-
 
 
Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+ 1 Rc+
2 Tx- 2 Rc-
3 Rc+ 3 Tx+
6 Rc- 6 Tx-

 

 

view