สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความรู้ในการ Forward Port

ความรู้ในการ Forward Port
user image

Port Forward มีความจำเป็นสำหรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างเช่น ADSL ที่เชื่อมผ่านโมเด็ม Router จะต้องกำหนดชัดเจนถึงเส้นทางที่จะ เข้า-ออก
มาเข้าใจความหมายต่อไปนี้ก่อน จะทำให้เข้าใจเรื่อง Port Forward ยิ่งขึ้น
- ทุกอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกกำหนดอย่างน้อยที่สุดหนึ่งไอพี (ip) เพื่อแสดงหมายเลขตำแหน่งที่อยู่
- แต่ละไอพีสามารถเลือกใช้พอร์ต (port) ใดๆพอร์ตหนึ่ง เพื่อ รับ-ส่ง ข้อมูล
- ไอพีหนี่ง ไม่สามารถเลือกใช้พอร์ตซ้ำ หรือพอร์ตที่ถูกไอพีอื่นเลือกใช้อยู่ก่อนแล้ว ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
- NAT คือคำย่อจาก Network Address Translation สำหรับเครือข่ายใช้หนึ่งไอพีอ้างอิงตำแหน่ง เพื่อจัดการกับตำแหน่งที่อยู่ไอพีอื่นๆจำนวนมากมาย

สัญญาณ ADSL จะส่งมาเข้าที่ Router โดยมี External IP เปลี่ยนแปลงตามการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง และ External IP นี้ บอกให้ทราบถึงที่อยู่ของเรา ไว้เพื่อติดต่อกับ External IP ของผู้อื่นที่ห่างไกล

ภายใน Router จะสร้าง Internal IP ออกมาสองชุด
- ชุดแรกหรือ Internal IP1 มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า Gateway เป็น Fix IP (ไอพีเปลี่ยนแปลงตามบริษัทผู้ผลิต Router)
หน้าที่ของ Gateway คือ รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่าง Client กับ Gateway และ Gateway กับ External IP
- ชุดสองหรือ Internal IP2 มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า Client ยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Client PC IP1, Client PC IP2, ......ต่อๆไป โดยกำหนดไอพีตามลำดับ และตามชนิดของบริษัทผู้ผลิต Router
หน้าที่ของ Client คือ รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Gateway
ตามรูปข้างล่าง


image

image


image

จะเห็นได้ว่า ในระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ที่ใช้โมเด็ม Router เชื่อมต่อสัญญาณ  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) ไม่สามารถ รับ-ส่ง ข้อมูลโดยตรงระหว่าง Client กับ External IP แต่ต้องมี Gateway เป็นตัวกลาง คอยประสานงาน
ที่ต้องมี Gateway ก็เพื่อเป็นระบบป้องกันการบุกรุก โดยจะมี Options อย่างอื่นทำงานร่วมกันภายใน Router

การทำงานที่ซับซ้อนของ Router จึงต้องมี NAT เป็นเครื่องมือเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ รับ-ส่งข้อมูล ผ่านพอร์ตที่เรากำหนด หรือเรียกทั่วไปว่า Port Forward ซึงจริงๆแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ จะละเลยไม่ได้

การ Port Forward ต้องทำสองที่ต่อไปนี้ คือที่ NAT กับที่ Connection
โดยกำหนดที่ NAT-Virtual Server (รายละเอียดตามลิงค์ต่อไปนี้
http://www.portforward.com/routers.htm)

ส่วนอีกที่ คือ Port Forward ที่ Connection
- เริ่มที่เปิด Command Prompt ก่อน โดยการคลิก Start>> All Programs>> Accessories>> Command Prompt
- จะเปิดกรอบหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมา พิมพ์ต่อด้วยข้อความ ipconfig/all
- เสร็จแล้วมองหาแถว IP Address จดหมายเลขไอพีไว้ ยกตัวอย่างหมายเลขไอพี เช่น 192.168.2.191
- และมองหาแถว subnet Mask จดหมายเลข subnet Mask ยกตัวอย่างหมายเลข subnet Mask เช่น 255.255.255.0
- และมองหาแถว Default Gateway จดหมายเลข Default Gateway ยกตัวอย่างหมายเลข Default Gateway เช่น 192.168.2.1
- จากนั้น คลิกซ้ายเมาส์ที่ Connection ไอค่อนรูปจอคู่ อยู่มุมขวาล่าง นำหมายเลขทั้งหมดที่หาได้มาพิมพ์ใส่ รายละเอียดตามรูปข้างล่างต่อไปนี้

ส่วนค่าตัวเลขของ Preferred DNS server กับ Alternate DNS server ได้มาจาก ISP ADSL ที่ใช้

view