สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มาตรฐาน RJ45

มาตรฐาน RJ45

มาตรฐาน RJ45 Modular Plug การเข้าหัว UTP สาย Patch cord ตามมาตรฐาน EIA/TIA T568A และ T568B

หลายท่านอาจได้เคยทดลองหรือปฏิบัติจริงหน้างานเกี่ยวกับการเข้าหัว UTP กันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า ใน การเข้าหัว UTP นั้นได้มี หลักมาตรฐานกำหนดเพื่อการเข้าหัวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพไว้ ด้วย ซึ่งการเข้าหัว UTP นั้นมีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ TIA/EIA T568A และ T568B รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียงลำดับสาย ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้

rj45-3

การทำสาย Patch cord หรือสายที่เชื่อมระหว่าง Switch กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ปลายสายทั้งสอยข้างจะต้องเข้าตามมาตฐาน EIA/TIA T568B ส่วนสาย Cross หรือสายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างฮับกับฮับ หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นั้น ปลายสายด้านหนึ่งต้องเข้าแบบมาตรฐาน EIA/TIA T568A ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งต้องเข้าแบบ EIA/TIA T568B

rj45-1

rj45-2

ที่มา :: เอกสาร Interlink News, Vol10 No118 July 2008

ความคิดเห็น

  1. 1
    13/10/2013 12:21
  2. 2
    13/10/2013 12:21

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view